Firmaets logo... THYBORØN TRAWLBINDERI I/S
Havnegade 42 · Box 12 · 7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 15 00 · Fax 97 83 15 22

Et billede af Thyborøn Trawlbinderi...

Trawldesign og analyse på Computer

Thyborøn Trawlbinderi fik i 1995 installeret et nyt computerbaseret værktøj til brug ved design og analyse af trawlredskaber. Det nye værktøj CATS (Computer Assisteret Trawl Simulering), der virker som en elektronisk prøvetank, er udviklet af DIFTA i samarbejde med det franske forskningsinstitut IFREMER.

Turbo Trawl CATS er en overbygning til trawltegningsprogrammet CADTRAWL vi har anvendt hos Thyborøn Trawlbinderi siden 1989 til design og fremstilling af trawltegninger såvel til brug i værkstedet som i forbindelse med afgivelse af tilbud. Vi har på nuværende tidspunkt mere end 600 trawldesign i vor database. CADTRAWL er et godt værktøj til fremstilling af arbejdstegninger og priskalkulationer, men har ikke mulighed for at sige noget om trawlets opførsel.

Denne mulighed har vi fået ved anskaffelsen af CATS. Dette program kan beregne alle væsentlige parametre såsom trawlåbning, skovlspil og slæbemodstand udfra de oplysninger, der findes på en trawltegning samt oplysninger om trawlskovlens størrelse og type, længde af stjerter og wirer samt slæbehastigheden.

Det er nu muligt at forudsige et trawlredskabs opførsel endnu inden det er bygget.

CATS gør det ligeledes muligt at afprøve flere alternativer, så vi kan give vore kunder en bedre service og rådgivning ved udrigning af et trawl.

Herover anvender trawldesigneren det nye værktøj til analyse af den turbotrawl, der ses til højre. TURBO521 3.50 knots 183.00 m tp spread 0.00 m depth CATS giver mulighed for at se trawlen forfra, fra siden og fra oven. Der er naturligvis også mulighed fokusere på detaljer idet man kan zoome ind på en interessant detalje.

52/6400 Turbotrawl

Turbo Trawl
Afstand mellem skibe 183.00 m
Belastning pr. side 5781.88 kg
Trawl dybde 27.33 m
Højde center 42.26 m
Højde v/ spids 32.90 m
Spil over spids 66.86 m
Spil unde spids 63.42 m
Z-Dist 262.94 m
Slæbefart 3.50 mil

Herover ses TURBO trawlen fra siden. Man kan her let af trawlens udformning se om den anvendte rigning er korrekt. En ændring af f.eks. liniernes længde foran trawlen vil straks vise sig i trawlens udformning.

Trawldesigneren har mulighed for at aflæse belastningen i en vilkårlig maske, ligesom han har mulighed for at finde trawlens vertikale og horisontale åbning. Værktøjet giver ham derudover mulighed for at forudsige om en given trawl passer til et givet fartøjs slæbeevne.